Mocht er schade ontstaan door een beving als gevolg van gaswinning of gasopslag in de Bergermeer, dan is TAQA wettelijk aansprakelijk en vergoedt TAQA de schade. TAQA heeft met de omliggende gemeenten convenanten afgesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over het vaststellen en vergoeden van schade door aardbevingen die het gevolg zijn van gaswinning of –opslag. Die convenanten zijn er vooral op gericht dat belanghebbenden snel en servicegericht worden geholpen in het geval van eventuele schade.

Meer informatie over de procedure van schadeafwikkeling is te vinden op de website van de Technische commissie bodembeweging: www.tcbb.nl

Terug naar veelgestelde vragen over veiligheid