In de regio rond het Bergermeergasveld bestaat een kleine kans op lichte aardbevingen. In het geval van gasopslag is die kans aanwezig, maar ook zonder gasopslag is er kans op een beving. Dat komt door de jarenlange gaswinning uit de bodem.

Sinds TAQA in 2010 is begonnen met het verhogen van de druk in het gasveld doen zich steeds minder trillingen voor en de trillingen die we meten hebben een lagere magnitude. Dit duidt op het stabieler worden van het gasveld als gevolg van de relatief hogere druk in de gasopslag. Dit is in lijn met eerdere conclusies van verschillende onderzoeksinstituten in de aanloop naar het Bergermeer gasopslag project.

De meest recente studie over gasopslag Bergermeer (3D Geomechanical Model for Gas Storage Bergermeer door Fenix Consulting Delft BV uit maart 2018) brengt de seismische risico’s binnen het huidig vergunde drukbereik van 77-133 bar in kaart. Dit is onder meer gebaseerd op data van vier jaar gasopslag operatie. De studie toont aan dat de risico’s van het gebruik van de gasopslag lager zijn dan eerst werd gedacht. De kracht van een eventuele beving wordt nu op maximaal 2,2 op de schaal van Richter geschat. Een dergelijke beving zou nog net voelbaar kunnen zijn voor mensen.

Een vervolgstudie (te vinden in bijlage 3, pag. 43 van Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling uitbreiding opslagcapaciteit Gasopslag Bergermeer) concludeert dat het verhogen van de druk naar 150 bar het risico op bevingen door de Gasopslag Bergermeer niet verder vergroot.

Het KNMI registreert alle seismische activiteit in Nederland vanaf 1,5 op de schaal van Richter. Sinds de zomer van 2010 registreert daarnaast ook zeer gevoelige apparatuur de allerkleinste ondergrondse bewegingen in het Bergermeerveld tot zelfs onder 0 op de schaal van Richter. De resultaten van deze metingen worden elke maand op onze website gepubliceerd.

Het toezicht op Gasopslag Bergermeer berust bij Staatstoezicht op de Mijnen.

 

Terug naar veelgestelde vragen over veiligheid