De ondergrondse opslag van gas is een beproefde methode en TAQA heeft een goede staat van dienst in de gaswinning. Bij de installatie van de gasleidingen in de boorputten is cement tussen de roestvrijstalen buizen en de schacht aangebracht om de kans op het ontsnappen van gas uit het reservoir langs die weg te verhinderen. Bovendien zijn op verschillende plaatsen in de buizen afdichtingskleppen gemaakt. Als de veiligheid van een put niet gegarandeerd kan worden, wordt die ook niet gebruikt.
De kans op grote lekkages uit het gasveld is te verwaarlozen omdat het gasveld zich in miljoenen jaren als geheel gasdicht heeft bewezen door de ondoordringbare zoutlaag die erboven ligt.

Terug naar veelgestelde vragen over veiligheid