Volgens drie onafhankelijke onderzoeksinstituten (KNMI, TNO en het Amerikaanse MIT) is er een beperkte kans op een lichte beving. De afstand van de Bergermeer tot aan de Hondsbossche zeewering en de kernreactor in Petten is zo groot dat een eventuele beving daar geen effect zal hebben. De VVD heeft hier in 2009 in de Tweede Kamer vragen over gesteld en ook de gemeente Bergen heeft dit punt naar voren gebracht. De minister heeft op grond van het beschikbare onderzoek laten weten dat de afstand van de Hondsbossche zeewering en de kernreactor in Petten dermate groot is, dat zelfs bij een aardbeving van 2,2 op de schaal van Richter de gevolgen voor beide objecten verwaarloosbaar zijn. De kans op zo’n beving is zeer klein.