De gasbehandelingsinstallatie in Alkmaar voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Dat betekent dat elk onderdeel van de fabriek continu via geavanceerde computersystemen in de gaten gehouden wordt. De leidingsystemen in de gasbehandelingsinstallatie zijn voorzien van snel sluitende veiligheidskleppen. Tijdens eventuele calamiteiten worden daardoor de onderdelen van de fabriek snel van elkaar gescheiden. TAQA werkt alleen met gekwalificeerde medewerkers met een gerichte opleiding en een specifieke werkvergunning. Via de afblaaspijp kan, als dat om veiligheidsredenen nodig is, de installatie gecontroleerd drukvrij worden gemaakt.
Rondom de gasbehandelingsinstallatie ligt een ‘plaatsgebonden risicocontour’ van ongeveer 200 meter. Voor bedrijven die zich vestigen binnen dit gebied gelden strikte regels die vastliggen in de wet.

Terug naar veelgestelde vragen over veiligheid