Als gevolg van de winning van gas uit het Bergermeerreservoir tussen 1972 en 1998 is een bodemdalingsschotel ontstaan met een diameter van 10 km met op het diepste punt, boven het Bergermeerreservoir, een daling van 12 cm. Toen vanaf 2008 het veld weer gevuld werd met gas, steeg de druk weer, nam de stabiliteit van het veld toe en begon de bodem als gevolg van het verhogen de druk in het reservoir weer langzaam terug te veren, al gaat dat langzamer dan verwacht.

De laatste waterpasmeting was in het najaar van 2011 toen de dalingskom op het diepste punt 12.2 cm bedroeg. De GPS-meters hebben vanaf juni 2013 (toen ze geïnstalleerd zijn als onderdeel van het microseismisch monitoringsysteem) een kleine bodemstijging geregistreerd van  minder dan 2 cm. Dit jaar (november) voert TAQA een nieuwe waterpassing uit; als die meetresultaten bekend zijn (eerste helft 2017), weten we huidige diepte van de dalingskom.

Terug naar veelgestelde vragen over natuur en milieu