De milieu effect rapportage (MER) is een procedure die zorgt dat milieubelangen op een goede manier worden meegenomen in de besluitvorming over vergunningaanvragen. Het Milieu Effect Rapport voor het project Gasopslag Bergermeer is gemaakt door advies- en ingenieursbureau DHV uit Amersfoort. Het heeft alle milieugevolgen van de aanleg van de gasopslag in kaart gebracht voor de voorkeurslocaties en heeft deze vergeleken met verschillende alternatieve locaties.

Terug naar veelgestelde vragen over natuur en milieu