Nederland heeft de komende decennia aardgas als schoonste fossiele brandstof nodig om de omslag naar een duurzame energiehuishouding te kunnen maken. Het aanbod van zonne- en windenergie is niet voldoende om in de hele energiebehoefte van Nederland te voorzien. Zonne- en windenergie kunnen bovendien niet worden opgeslagen. Op de momenten dat ze onvoldoende beschikbaar zijn, is gas nodig om aan de vraag te voldoen.

Terug naar veelgestelde vragen over natuur en milieu