TAQA hecht aan de fraaie natuur in de Bergermeerpolder. Om die reden heeft TAQA alles in het werk gesteld om de impact van de bouw van Gasopslag Bergermeer op de natuur en het milieu zo gering mogelijk te houden.

Waarom investeert TAQA in fossiele in plaats van duurzame energie?
Wat doet TAQA met het water dat vrijkomt bij gaswinning en -opslag?
Wat is een milieu effect rapportage of mer?
Welke effecten heeft Gasopslag Bergermeer op de omgeving?