In de komende decennia zal het binnenlandse gasaanbod behoorlijk afnemen, terwijl gas als schoonste van alle fossiele brandstoffen voorlopig onmisbaar blijft in de transitie naar duurzame energie. Gasopslag Bergermeer biedt alle spelers op de gasmarkt een flexibele mogelijkheid om schommelingen in de vraag naar gas op te vangen. Gasopslag Bergermeer draagt zo bij aan energiezekerheid, aan de inpassing van duurzame energie, aan de concurrentiepositie van Nederland op de internationale energiemarkt en aan een zo scherp mogelijke energieprijs voor consumenten.

Terug naar veelgestelde vragen Gasopslag Bergermeer