Nederland is van alle Europese landen het meest afhankelijk van gas. Gas voorziet in 43 procent van onze energiebehoefte, twee keer zoveel als in de rest van Europa. Ondergrondse gasopslag zorgt voor flexibiliteit op de gasmarkt. Het opslaan van gas in de zomer, als de vraag naar en de prijs van gas laag zijn, zorgt voor beschikbaarheid van gas in de winter, als de vraag hoog is, tegen een goede prijs.

Waarom kopen we in de winter niet gewoon extra gas in?
Is het gas in Gasopslag Bergermeer bestemd voor Nederland?
Wat is het verschil tussen Gasopslag Bergermeer en de Piek Gas Installatie in Alkmaar?
Wat is de Energieregio?
Heeft Nederland niet al voldoende aardgasopslagen?