TAQA zet in op samenwerking en draagvlak

Voor een veilige, betrouwbare en betaalbare overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening is maatschappelijk draagvlak voor energieprojecten van het grootste belang. Om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen, heeft een groot aantal bedrijven uit de energiesector én het Ministerie van Economische Zaken deze week het Lerend Platform Energie en Omgeving, kortweg LEO, opgericht. TAQA doet natuurlijk ook mee.

Samenwerking tussen overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is onontbeerlijk, zegt TAQA-directeur René Zwanepol. “TAQA zet zich al vele jaren in om de omgeving actief te informeren over en te betrekken bij zijn plannen. Wij zijn blij dat we onze kennis en ervaring op dit vlak nu kunnen delen met andere partijen en andersom ook kunnen leren van de ervaringen van anderen. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij een goede en breed gedragen transitie naar duurzame energie.”

Het Lerend platform Energie en Omgeving wil omgevingsmanagement voor de energiesector als vakgebied verder ontwikkelen en toepassen. Binnen het platform geven partijen elkaar inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. Het is voor het eerst dat zowel marktpartijen als overheden en belangenorganisaties in de energiemarkt op deze transparante wijze kennis delen over hun aanpak op dit terrein.

 

20161123-opr-platform-leo