TAQA stelt verwachtingen ten aanzien van gaswinning uit kleine velden bij

Al meer dan 40 jaar wordt gas gewonnen uit een aantal velden in de regio Alkmaar door TAQA en haar rechtsvoorgangers: de Bergen II winningsvergunning, vroeger de ‘Bergen concessie’ genoemd.

Om het verloop van de winning en de effecten en risico’s daarvan goed te kunnen inschatten stelt TAQA een winningsplan op. In dit plan beschrijven wij hoe we op een veilige manier gas kunnen winnen uit de velden. Daarnaast staat er in dit plan ook hoeveel gas TAQA nog denkt te produceren in de komende jaren.

In 2016 is voor het laatst een actualisatie van het winningsplan ingediend. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in 2019 hiermee ingestemd.

Gaswinning gebeurt altijd op basis van zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen, met inachtneming van onzekerheidsmarges. Deze voorspellingen hebben wij op basis van voortschrijdend inzicht nu moeten bijstellen; we verwachten meer gas te kunnen produceren dan eerder aangegeven. Wij moeten nu dan ook het winningsplan actualiseren en opnieuw indienen bij het ministerie.

De gaswinning in Bergen en Alkmaar is in de laatste fase beland—TAQA verwacht haar activiteiten in de Bergen, Groet en Schermer velden in 2024 te stoppen. Tot die tijd denken wij nog ongeveer 250 miljoen Nm³ te kunnen produceren (dit is inclusief het gas dat al gewonnen is in 2020). Dit is 1.7% van de totale gaswinning in de Bergen II velden sinds 1974. 

Door de actualisatie worden enkel de productieprofielen aangepast. De effecten van de gaswinning op de omgeving, het milieu en de natuur en het risico op bodembeweging en schade veranderen namelijk niet.

Waarom nog gas winnen uit de kleine velden rondom Alkmaar?
Het kabinet legt de prioriteit bij een zo snel mogelijke overgang naar duurzame energie. Echter, zolang en in zoverre dat nodig is om tegemoet te komen aan de Nederlandse gasvraag wil het kabinet gas winnen in eigen land, waar en voor zover dit veilig kan voor bewoners en omgeving.

In deze afbouwfase heeft voor het kabinet gaswinning uit de kleine velden de voorkeur boven gasimport: dit is beter voor het klimaat, de economie en de energieleveringszekerheid.

De Bergen II winningsvergunning is onderdeel van dit kleineveldenbeleid.