Regelmatige oefeningen in de Boekelermeer

Af en toe gaat er een akoestisch alarm af op de TAQA installatie aan de Fluorietweg in de Boekelermeer. Wat betekent dat?

 

TAQA hecht sterk aan veiligheid. Er wordt altijd volgens strikte voorschriften en maatregelen gewerkt en intern lopen permanente maatregelen die op het belang van veiligheid wijzen.

Een van deze maatregelen is het (onaangekondigd) laten afgaan van een zogenaamd ‘muster alarm’, waarmee TAQA eens in de zoveel tijd haar noodplan oefent. Dit zijn verplichte oefeningen die staan beschreven in TAQA’s noodplan. Andere redenen waarom het alarm af kan gaan maar waar er niet meteen van een calamiteit sprake is,  zijn bijvoorbeeld bliksem, vals (brand-)alarm en harde wind.

Grote geplande oefeningen gaan ook gepaard met aanzetten van het musteralarm, maar deze worden altijd in de (TAQA-) media en op andere manieren aangekondigd.