Putonderhoud in de Bergermeer

Op dinsdag 9 januari wordt met behulp van een kraanwagen op de puttenlocatie in de Bergermeer een onderhoudsklus van enkele dagen uitgevoerd aan TAQA’s gasput BGM-25. Dat gebeurt met geluidsarm materieel. Uit oogpunt van efficiëntie werkt TAQA ’s nachts door. Waar mogelijk wordt de verlichting die daarbij nodig is voor de omgeving afgeschermd. De planning is dat de operatie  maximaal duurt tot en met zaterdag 13 januari.

Voor vragen is TAQA overdag bereikbaar op het algemene informatienummer: 088 8272876.
’s Avonds en ’s nachts kan er in geval van vragen of klachten gebeld worden met: 088 8272400.