Opruimen boorput Heiloo-2

TAQA start binnenkort met het definitief buiten gebruik stellen en afsluiten van de op locatie Heiloo-2 aanwezige boorput. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van het Staatstoezicht op de Mijnen. Vanaf volgende week vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats op de locatie gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- en Countryclub Heiloo).

Volcontinue operatie
Het daadwerkelijk opruimen van de boorput is een volcontinue operatie die begint rond 1 december met de aanvoer van een mobiele zogenaamde ‘hydraulische workover unit’. Daarvoor zijn tien vrachtauto’s nodig. Overige transportbewegingen worden zoveel mogelijk beperkt tot ongeveer drie per etmaal en vinden voornamelijk overdag plaats. De werkzaamheden duren ongeveer 17 dagen.

Voor vragen is TAQA bereikbaar op het algemene informatienummer: 088 8272876.