Putonderhoud in de Bergermeer

Op dinsdag 9 januari wordt met behulp van een kraanwagen op de puttenlocatie in de Bergermeer een onderhoudsklus van enkele dagen uitgevoerd aan TAQA’s gasput BGM-25. Dat gebeurt met geluidsarm materieel. Uit oogpunt van efficiëntie werkt TAQA ’s nachts door. Waar mogelijk wordt de verlichting die daarbij nodig is voor de omgeving afgeschermd. De planning is dat … Lees verder >>

Opruimen boorput Heiloo-2

TAQA start binnenkort met het definitief buiten gebruik stellen en afsluiten van de op locatie Heiloo-2 aanwezige boorput. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van het Staatstoezicht op de Mijnen. Vanaf volgende week vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats op de locatie gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- … Lees verder >>

Start groot onderhoud Gasopslag Bergermeer

Vandaag is TAQA gestart met groot regulier onderhoud aan de installaties die onderdeel uitmaken van Gasopslag Bergermeer. Daarvoor werd eerder dit weekend de installatie druk- en koolwaterstofvrij gemaakt zodat de werkzaamheden die duren tot en met 22 oktober vandaag ook echt zouden kunnen beginnen. In deze geplande onderhoudsperiode stelt TAQA de complete industriële installatie buiten … Lees verder >>

Voorbereidende werkzaamheden op Bergermeerlocatie

Van 1 tot en met 22 oktober wordt er groot regulier onderhoud (zogenaamde Turnaround) gepleegd aan de installaties die onderdeel uitmaken van de Gasopslag Bergermeer. Eerder al in april zijn hiervoor voorbereidingen getroffen op het Boekelermeerterrein  in Alkmaar. Op dit moment vinden voorbereidende werkzaamheden plaats op de Bergermeerlocatie in Bergen. Zo zijn er onder andere een aantal accomodatievoorzieningen kleedkamer/kantine/toilet) geplaatst voor het personeel dat op … Lees verder >>

Onderhoudswerkzaamheden Heiloo-2

TAQA start volgende week met onderhoudswerkzaamheden aan haar boorlocatie Heiloo-2 gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- en Countryclub Heiloo). Transportbewegingen zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. De voorgenomen werkzaamheden vormen een voorbereiding op het definitief buiten gebruik stellen van de op de locatie aanwezige exploratieput Heiloo-2. Hiervoor heeft  TAQA een melding ingediend … Lees verder >>

Voorbereidend werk aan de Fluorietweg

Van 30 september tot en met 22 oktober 2017 wordt TAQA’s gasbehandelingsinstallatie aan de Fluorietweg op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar volledig stilgelegd voor groot regulier onderhoud. Om deze zogeheten Turnaround mogelijk te maken, beginnen op maandag 3 april de voorbereidende werkzaamheden. Een Turnaround of kortweg TAR is een geplande periode waarin een complete industriële installatie … Lees verder >>

Onderhoudswerkzaamheden Heiloo-2

TAQA start deze week onderhoudswerkzaamheden aan haar boorlocatie Heiloo-2 aan de Lagelaan te Heiloo gelegen tussen A-9 en Golf- en Countryclub Heiloo. In ongeveer drie weken tijd worden de betonverhardingen en omliggende afvoergoten voor hemelwater rondom de boorput schoongemaakt, gecontroleerd op vloeistofdichtheid en waar nodig hersteld. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en vormen een voorbereiding op … Lees verder >>

Putonderhoud in de Bergermeer

Vanwege een geplande onderhoudsoperatie aan één van TAQA’s gasputten in de Bergermeer, BGM-15, wordt er vanaf maandag 30 januari op de puttenlocatie Bergermeer een mobiele installatie van 16,5 meter hoog opgebouwd. Deze installatie bestaat uit een kleine toren waarmee een opgerolde metalen reinigingslang (een zogeheten coiled tubing) in de put kan worden gelaten en wat … Lees verder >>

TAQA zet in op samenwerking en draagvlak

Voor een veilige, betrouwbare en betaalbare overgang naar een CO2-neutrale energievoorziening is maatschappelijk draagvlak voor energieprojecten van het grootste belang. Om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen, heeft een groot aantal bedrijven uit de energiesector én het Ministerie van Economische Zaken deze week het Lerend Platform Energie en Omgeving, kortweg LEO, opgericht. … Lees verder >>

Contractverlenging voor PGI

Ook in de komende jaren zal TAQA’s Piekgasinstallatie (PGI) bij een sterk verhoogde gasvraag extra gas aan het Nederlandse gasnet leveren.  TAQA heeft daartoe een nieuwe overeenkomst gesloten met GasTerra. De huidige overeenkomst, eveneens met GasTerra, zou volgend jaar aflopen. De PGI op bedrijventerrein Boekelermeer kan bij pieken in de gasvraag, bijvoorbeeld tijdens vorstperiodes, heel … Lees verder >>