Jubilerend TAQA Cultuur Fonds steunt 40 kunst- en cultuurprojecten in regio Alkmaar in 2020

Veertig organisaties krijgen in 2020 subsidie van het TAQA Cultuur Fonds. In totaal stelt het fonds €100,000 beschikbaar aan een breed scala van culturele initiatieven zoals muziek, theater, cultureel erfgoed en kunst. Het TAQA Cultuur Fonds bestaat inmiddels 10 jaar en heeft sindsdien meer dan 400 initiatieven ondersteund in Bergen, Heiloo en Alkmaar. Bij toekenning … Lees verder >>

Nieuw rapport vergroot inzicht in Nederlandse delfstoffenindustrie

Nederland werkt samen met andere landen hard aan het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen. Daarmee zal de vraag naar grondstoffen voor hernieuwbare energie in de komende jaren naar verwachting verder toenemen. De Nederlandse delfstoffenindustrie (gas-, olie- en zoutindustrie) levert deze grondstoffen. Daarom hebben we deze bedrijfstak in de komende jaren hard nodig. Het is daarbij … Lees verder >>

Nieuw landelijk protocol voor afhandeling van mijnbouwschade: wat betekent dit voor de regio Alkmaar?

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft recent aangekondigd dat er een landelijk geldende, uniforme manier komt om schadeclaims als gevolg van gaswinning uit kleine velden af te handelen (met uitzondering van schades in Groningen). Er komt een onafhankelijke commissie die toekomstige schademeldingen zal beoordelen. De minister is met mijnbouwbedrijven overeengekomen dat deze zich … Lees verder >>

Nederlandse olie- en gasindustrie ziet cijfers offshore gaswinning bevestigd in methaanonderzoek TNO

De Nederlandse olie- en gasindustrie wil in twee jaar tijd de methaanuitstoot op zee halveren en daarvoor zijn betrouwbare cijfers nodig. TNO heeft een uitgebreide expertise waar het gaat om mobiele emissiemetingen op land. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft brancheorganisatie voor de olie- en gasindustrie NOGEPA (waar TAQA bij aangesloten is) gevraagd om ook … Lees verder >>

TAQA en lokale agrariërs ontwikkelen samen nieuw weidevogelleefgebied Bergen

Energiebedrijf TAQA gaat samen met drie lokale agrariërs een nieuw weidevogelleefgebied in Bergen ontwikkelen. In september kocht het bedrijf (samen met partner Energie Beheer Nederland) 24 hectare grasland aan de Kolonel Sneepweg in Bergen. Deze aankoop was de laatste van een aantal natuurcompensatieafspraken die in 2011 gemaakt waren tussen TAQA en de Provincie Noord-Holland in … Lees verder >>

Reactie TAQA op berichtgeving over brandbrief gemeenten over gaswinning kleine velden

Vandaag, vrijdag 6 september 2019, verschenen er in diverse media artikelen (bijvoorbeeld door NOS en Trouw) naar aanleiding van een brandbrief van gemeenten aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat waarin zij hun zorg uiten over het ‘versneld leegpompen van kleine gasvelden’. De brief is een initiatief van de gemeente Bergen in Noord-Holland. De … Lees verder >>

Winningsplan Bergen II geactualiseerd

Al meer dan 40 jaar wordt er gas gewonnen uit een aantal kleine velden in de regio Alkmaar door TAQA en zijn rechtsvoorgangers: de Bergen II winningsvergunning, vroeger ‘concessie’ genoemd. Om het verloop van de winning en de effecten en risico’s daarvan goed in te kunnen schatten stelt TAQA een winningsplan op. Zo’n plan moet bij tijd … Lees verder >>

TAQA zet volgende stap in procedure om meer gas op te slaan

TAQA wil meer gas kunnen opslaan in de Gasopslag Bergermeer. Met een uitbreiding van de opslagcapaciteit van 17 bar (van de huidige toegestane gemiddeld maximale druk van 133 bar naar een gemiddeld maximale druk van 150 bar) zou TAQA efficiënter gebruik kunnen maken van de gasopslag omdat deze destijds al is ontworpen en gebouwd voor … Lees verder >>

TAQA zet eerste stap in verzoek drukverhoging Gasopslag Bergermeer

Vandaag is TAQA een proces gestart bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om toestemming te vragen de maximale gemiddelde reservoirdruk in Gasopslag Bergermeer te verhogen van de huidige toegestane 133 bar naar 150 bar. Dit was het originele plan waarop de installatie is ontworpen en gebouwd. Hiervoor zijn geen werkzaamheden aan installaties of … Lees verder >>

3D Geomechanisch model Gasopslag Bergermeer

Vandaag heeft TAQA het rapport 3D Geomechanical Model for Gas Storage Bergermeer van Fenix Consulting Delft B.V naar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gestuurd. Het rapport betreft een geomechanische evaluatie van het Bergermeerreservoir met als doel de seismische risico’s binnen het huidig vergunde drukbereik van 77-133 bar in kaart te brengen. SodM had TAQA … Lees verder >>