Putonderhoud op de Schermerlocatie in Zuidschermer

Vanwege een geplande onderhoudsoperatie aan één van TAQA’s ingesloten gasputten op de Schermerlocatie aan de Zuidervaart in Zuidschermer  wordt op dinsdag 30 januari 2018 een mobiele installatie van 22 meter hoog opgebouwd. Deze installatie bestaat uit een telescoopkraan en een unit waarmee een opgerolde kabel in de put kan worden gelaten. De klus duurt één werkdag … Lees verder >>

Regelmatige oefeningen in de Boekelermeer

Af en toe gaat er een akoestisch alarm af op de TAQA installatie aan de Fluorietweg in de Boekelermeer. Wat betekent dat?   TAQA hecht sterk aan veiligheid. Er wordt altijd volgens strikte voorschriften en maatregelen gewerkt en intern lopen permanente maatregelen die op het belang van veiligheid wijzen. Een van deze maatregelen is het … Lees verder >>

Putonderhoud in de Bergermeer

Op dinsdag 9 januari wordt met behulp van een kraanwagen op de puttenlocatie in de Bergermeer een onderhoudsklus van enkele dagen uitgevoerd aan TAQA’s gasput BGM-25. Dat gebeurt met geluidsarm materieel. Uit oogpunt van efficiëntie werkt TAQA ’s nachts door. Waar mogelijk wordt de verlichting die daarbij nodig is voor de omgeving afgeschermd. De planning is dat … Lees verder >>

Opruimen boorput Heiloo-2

TAQA start binnenkort met het definitief buiten gebruik stellen en afsluiten van de op locatie Heiloo-2 aanwezige boorput. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van het Staatstoezicht op de Mijnen. Vanaf volgende week vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats op de locatie gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- … Lees verder >>

Start groot onderhoud Gasopslag Bergermeer

Vandaag is TAQA gestart met groot regulier onderhoud aan de installaties die onderdeel uitmaken van Gasopslag Bergermeer. Daarvoor werd eerder dit weekend de installatie druk- en koolwaterstofvrij gemaakt zodat de werkzaamheden die duren tot en met 22 oktober vandaag ook echt zouden kunnen beginnen. In deze geplande onderhoudsperiode stelt TAQA de complete industriële installatie buiten … Lees verder >>

Voorbereidende werkzaamheden op Bergermeerlocatie

Van 1 tot en met 22 oktober wordt er groot regulier onderhoud (zogenaamde Turnaround) gepleegd aan de installaties die onderdeel uitmaken van de Gasopslag Bergermeer. Eerder al in april zijn hiervoor voorbereidingen getroffen op het Boekelermeerterrein  in Alkmaar. Op dit moment vinden voorbereidende werkzaamheden plaats op de Bergermeerlocatie in Bergen. Zo zijn er onder andere een aantal accomodatievoorzieningen kleedkamer/kantine/toilet) geplaatst voor het personeel dat op … Lees verder >>

Onderhoudswerkzaamheden Heiloo-2

TAQA start volgende week met onderhoudswerkzaamheden aan haar boorlocatie Heiloo-2 gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- en Countryclub Heiloo). Transportbewegingen zullen zoveel mogelijk overdag plaatsvinden. De voorgenomen werkzaamheden vormen een voorbereiding op het definitief buiten gebruik stellen van de op de locatie aanwezige exploratieput Heiloo-2. Hiervoor heeft  TAQA een melding ingediend … Lees verder >>

Voorbereidend werk aan de Fluorietweg

Van 30 september tot en met 22 oktober 2017 wordt TAQA’s gasbehandelingsinstallatie aan de Fluorietweg op bedrijventerrein Boekelermeer in Alkmaar volledig stilgelegd voor groot regulier onderhoud. Om deze zogeheten Turnaround mogelijk te maken, beginnen op maandag 3 april de voorbereidende werkzaamheden. Een Turnaround of kortweg TAR is een geplande periode waarin een complete industriële installatie … Lees verder >>

Onderhoudswerkzaamheden Heiloo-2

TAQA start deze week onderhoudswerkzaamheden aan haar boorlocatie Heiloo-2 aan de Lagelaan te Heiloo gelegen tussen A-9 en Golf- en Countryclub Heiloo. In ongeveer drie weken tijd worden de betonverhardingen en omliggende afvoergoten voor hemelwater rondom de boorput schoongemaakt, gecontroleerd op vloeistofdichtheid en waar nodig hersteld. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en vormen een voorbereiding op … Lees verder >>

Putonderhoud in de Bergermeer

Vanwege een geplande onderhoudsoperatie aan één van TAQA’s gasputten in de Bergermeer, BGM-15, wordt er vanaf maandag 30 januari op de puttenlocatie Bergermeer een mobiele installatie van 16,5 meter hoog opgebouwd. Deze installatie bestaat uit een kleine toren waarmee een opgerolde metalen reinigingslang (een zogeheten coiled tubing) in de put kan worden gelaten en wat … Lees verder >>