TAQA zet volgende stap in procedure om meer gas op te slaan

TAQA wil meer gas kunnen opslaan in de Gasopslag Bergermeer. Met een uitbreiding van de opslagcapaciteit van 17 bar (van de huidige toegestane gemiddeld maximale druk van 133 bar naar een gemiddeld maximale druk van 150 bar) zou TAQA efficiënter gebruik kunnen maken van de gasopslag omdat deze destijds al is ontworpen en gebouwd voor … Lees verder >>

TAQA zet eerste stap in verzoek drukverhoging Gasopslag Bergermeer

Vandaag is TAQA een proces gestart bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om toestemming te vragen de maximale gemiddelde reservoirdruk in Gasopslag Bergermeer te verhogen van de huidige toegestane 133 bar naar 150 bar. Dit was het originele plan waarop de installatie is ontworpen en gebouwd. Hiervoor zijn geen werkzaamheden aan installaties of … Lees verder >>

3D Geomechanisch model Gasopslag Bergermeer

Vandaag heeft TAQA het rapport 3D Geomechanical Model for Gas Storage Bergermeer van Fenix Consulting Delft B.V naar het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gestuurd. Het rapport betreft een geomechanische evaluatie van het Bergermeerreservoir met als doel de seismische risico’s binnen het huidig vergunde drukbereik van 77-133 bar in kaart te brengen. SodM had TAQA … Lees verder >>

Condensaatincident op de Piekgasinstallatie

In de namiddag van 14 maart 2018 heeft zich op ons terrein van de Piekgasinstallatie aan de Topaasweg in Alkmaar een incident voorgedaan waarbij condensaatdampen zijn vrijgekomen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Er is niemand gewond geraakt. De werkzaamheden zijn na het constateren van de damp direct gestaakt. Condensaat ontstaat als bijproduct van het gaswinningsproces en kenmerkt zich … Lees verder >>

Afvoer materialen van de Schermerlocatie in Zuidschermer

Van dinsdag 20 februari tot en met donderdag 22 februari (tussen 7:00 en 19.00 uur ) zal op de locatie Schermer aan de Zuidervaart buismateriaal worden gedemonteerd en afgevoerd dat afkomstig is uit de diepere delen van de op deze locatie aanwezig put. Door de in de ondergrond van nature aanwezige radioactieve elementen zullen ook … Lees verder >>

Putonderhoud op de Schermerlocatie in Zuidschermer

Vanwege een geplande onderhoudsoperatie aan één van TAQA’s ingesloten gasputten op de Schermerlocatie aan de Zuidervaart in Zuidschermer  wordt op dinsdag 30 januari 2018 een mobiele installatie van 22 meter hoog opgebouwd. Deze installatie bestaat uit een telescoopkraan en een unit waarmee een opgerolde kabel in de put kan worden gelaten. De klus duurt één werkdag … Lees verder >>

Regelmatige oefeningen in de Boekelermeer

Af en toe gaat er een akoestisch alarm af op de TAQA installatie aan de Fluorietweg in de Boekelermeer. Wat betekent dat?   TAQA hecht sterk aan veiligheid. Er wordt altijd volgens strikte voorschriften en maatregelen gewerkt en intern lopen permanente maatregelen die op het belang van veiligheid wijzen. Een van deze maatregelen is het … Lees verder >>

Putonderhoud in de Bergermeer

Op dinsdag 9 januari wordt met behulp van een kraanwagen op de puttenlocatie in de Bergermeer een onderhoudsklus van enkele dagen uitgevoerd aan TAQA’s gasput BGM-25. Dat gebeurt met geluidsarm materieel. Uit oogpunt van efficiëntie werkt TAQA ’s nachts door. Waar mogelijk wordt de verlichting die daarbij nodig is voor de omgeving afgeschermd. De planning is dat … Lees verder >>

Opruimen boorput Heiloo-2

TAQA start binnenkort met het definitief buiten gebruik stellen en afsluiten van de op locatie Heiloo-2 aanwezige boorput. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van het Staatstoezicht op de Mijnen. Vanaf volgende week vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats op de locatie gelegen aan de Lagelaan te Heiloo (tussen de A-9 en de Golf- … Lees verder >>