Nieuw rapport vergroot inzicht in Nederlandse delfstoffenindustrie

Nederland werkt samen met andere landen hard aan het behalen van de internationale klimaatdoelstellingen. Daarmee zal de vraag naar grondstoffen voor hernieuwbare energie in de komende jaren naar verwachting verder toenemen. De Nederlandse delfstoffenindustrie (gas-, olie- en zoutindustrie) levert deze grondstoffen. Daarom hebben we deze bedrijfstak in de komende jaren hard nodig.

Het is daarbij dan wel van groot belang dat de overheid samen met de sector werkt aan het verminderen van de negatieve effecten van grondstoffenwinning en het verbeteren van de transparantie van de sector.

Om aan dit laatste punt tegemoet te komen hebben de olie- en gasbedrijven in Nederland, waaronder ook TAQA, samen met de overheid en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een rapport dat meer inzage moet geven over delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt het belang van duurzaamheid en de transitie naar een duurzame energievoorziening aan bod.

Dit rapport is nu beschikbaar. Het is onderdeel van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), een vrijwillige wereldwijde standaard voor het transparant maken van de delfstoffenindustrie. 52 landen, waaronder Nederland, hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. In dit rapport staan de olie- en gasindustrie centraal, in een volgend rapport komt naar verwachting ook de zoutindustrie aan bod.

Het rapport geeft antwoord op vragen als: welke wetgeving is in Nederland van toepassing op de delfstoffenindustrie en hoe verloopt het vergunningenproces? Welke olie- en gasbedrijven zijn actief in Nederland? Hoeveel dragen ze bij aan de Nederlandse schatkist? Wat doet de overheid met deze inkomsten? Welke andere bijdragen levert de delfstoffenindustrie nog aan de Nederlandse economie? Op deze manier krijgen burgers en bedrijven een beter beeld waar hun grondstoffen vandaan komen, hoe ze zijn gewonnen en wat er met de opbrengst is gebeurd.

Dit eerste Nederlandse EITI-rapport is opgesteld en uitgebracht door de Nederlandse EITI multi-stakeholder groep, bestaande uit afgevaardigden van het maatschappelijk middenveld, ngo’s, overheid en bedrijfsleven.