Klachten
Voor klachten kunt u direct bellen met: 088 8272876. Ook kunt u een email sturen naar informatielijn@taqaglobal.com. Wij nemen dan binnen 24 uur of op de eerst volgende werkdag contact met u op.

Schade
Als u schade heeft en die aan activiteiten van TAQA toeschrijft, kunt u dit melden door het schademeldingsformulier in te vullen en te verzenden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Alle klachten en schademeldingen worden door TAQA met grote zorgvuldigheid behandeld. De wijze van schadeafhandeling is vastgelegd in twee convenanten die te vinden zijn onder Links & Downloads.

Nulmeting
Als bij uw woning/bedrijf een nulmeting is gedaan, kunt u de resultaten daarvan inzien met behulp van de persoonlijke inloggegevens die u van TAQA heeft ontvangen. Dat kan via deze link.