Heeft u een klacht over TAQA?
Voor klachten kunt u tijdens kantooruren bellen naar 088 8272 500. Ook kunt u een email sturen naar informatielijn@taqaglobal.com. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Alleen voor urgente meldingen die betrekking hebben op onze operaties kunt u buiten kantooruren bellen met 088 8272 400.

Vermoedt u schade als gevolg van onze gaswinning of -opslag?
Sinds de gasopslag in bedrijf is (2015) zijn er geen schades veroorzaakt aan panden in de omgeving. Dit komt omdat er geen bevingen zijn geweest in het Bergermeerveld die schades hadden kunnen veroorzaken. Mocht er onverhoopt toch een beving plaatsvinden door onze activiteiten dan is TAQA wettelijk aansprakelijk. Het is dan belangrijk om goede afspraken te hebben over de afhandeling van de ontstane schade. Daarom zijn er afspraken gemaakt tussen TAQA en de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo. Zie ook deze convenanten afgesloten met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo (onder het kopje Convenanten Bodembeweging) . Deze afspraken zorgen ervoor dat de schadeafhandeling op een onafhankelijke manier verloopt en dat belanghebbenden snel worden geholpen bij eventuele schade of overlast. 

De kern van de afspraken met de drie gemeenten wordt gevormd door een zogenaamde representatieve nulmeting in het gebied. Dit houdt in dat de staat van bebouwing in Alkmaar, Bergen en Heiloo in kaart is gebracht om zo beter vast te kunnen stellen of schade een gevolg is van bodembeweging door de gasopslag.

Als er een schade wordt gemeld vindt er een beoordeling plaats door onafhankelijke bouwkundige experts die zijn uitgekozen door de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Bergen. TAQA volgt altijd het advies van deze experts en keert uit wanneer de experts dit adviseren.

Hier leest u hoe het schadeafhandelingsproces voor Gasopslag Bergermeer in zijn werk gaat. 

U kunt schade melden via dit schadeformulier binnen drie maanden na constateren van de schade.

Nulmeting
Als bij uw woning of bedrijf in 2020 of 2021 een nulmeting is gedaan, kunt u de resultaten daarvan inzien met behulp van de persoonlijke inloggegevens die u van TAQA heeft ontvangen.