www.sodm.nl
Staatstoezicht op de Mijnen.

www.knmi.nl
Onderzoek en registratie van aardschokken.

www.tcbb.nl
Technische commissie bodembeweging.

www.ebn.nl
Energiebedrijf Nederland

www.gasinbeeld.nl
Educatieve website met video’s e.d. over gas.

www.gasopslagnederland.nl
Vereniging Gasopslag Nederland

www.aardgas-in-nederland.nl
Website met veel achtergrondinformatie over aardgas in Nederland, bijvoorbeeld over de rol van aardgas in de overgang naar een schonere energievoorziening en over technieken om gas te winnen.

www.nogepa.nl
Site van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie, de belangenvereniging van bedrijven die een vergunning hebben om in Nederland olie en gas op te sporen.

www.nlog.nl
Website met informatie over deĀ opsporing en winning van olie, gas en aardwarmte in Nederland

Aardgas Update
Video-magazine van NOGEPA over de rol van aardgas in de energievoorziening.

www.taqaglobal.com
TAQA worldwide