Laatste werkzaamheden ontmanteling boorputlocatie Heiloo-2 van start

TAQA start komende week met de laatste werkzaamheden om de boorput op de gaswinningslocatie Heiloo-2 aan de Lagelaan in Heiloo op te ruimen en het terrein over te dragen aan de verhuurder van de grond (de gemeente Heiloo). De beoogde toekomstige gebruiker van het terrein, Golf- & Countryclub Heiloo heeft plannen om er daarna een driving range van te maken.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het weghalen van hekwerk (met uitzondering van het zuidelijke hek en de toegangspoort)
  • het weghalen van asfalt en betonnen voorzieningen
  • het weghalen van enkele struiken en bomen (met uitzondering van de bomen aan de zuidzijde en de oostzijde)
  • het aanbrengen van grond (onderlaag en bovenlaag) en 80 mm drainage
  • het egaliseren van de bodem en het inzaaien van gras.

Het werk zal grotendeels na de bouwvak van 2018 plaats vinden, hoewel een eerste start al wordt gemaakt vanaf maandag 16 juli voor het kappen van bomen en verwijderen van de putkelder. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 6-10 weken.

Hinder minimaliseren
Tijdens de werkzaamheden wordt hinder voor de omgeving als gevolg van het vrijkomen van stof zoveel mogelijk voorkomen. De locatie is omringd door bomen en struiken die een deel van het stof, dat ondanks maatregelen vrijkomt, afvangen.

Er zal geen gebruik worden gemaakt van een puinbreker ter plaatse. De ontmantelings-activiteiten en de af- en aanvoer van afval en grond zullen uitsluitend overdag plaatsvinden. TAQA heeft een verkeersplan opgesteld om het transport naar en van de locatie zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Veiligheid waarborgen
De put is al afgedicht – er is dus geen kans op het vrijkomen van aardgas. Er zijn verder geen brandbare stoffen aanwezig op de locatie.

Geen verstoring van broedende vogels
De werkzaamheden zullen direct na het broedseizoen aanvangen. Hierdoor voorkomt TAQA verstoring van broedende vogels, die op of nabij de locatie aanwezig kunnen zijn.

Vanaf de Heiloo-2 locatie is in 1982 een exploratieboring uitgevoerd tot een totale diepte van 2458 meter waarbij aardgas werd aangetroffen. De aansluitend uitgevoerde puttesten leverden niet het gewenste resultaat op. De locatie is destijds niet verder ontwikkeld tot winningslocatie.

Voor vragen is TAQA bereikbaar op het algemene informatienummer: 088 8272876 of via informatielijn@taqaglobal.com.