Jubilerend TAQA Cultuur Fonds steunt 40 kunst- en cultuurprojecten in regio Alkmaar in 2020

Veertig organisaties krijgen in 2020 subsidie van het TAQA Cultuur Fonds. In totaal stelt het fonds €100,000 beschikbaar aan een breed scala van culturele initiatieven zoals muziek, theater, cultureel erfgoed en kunst.

Het TAQA Cultuur Fonds bestaat inmiddels 10 jaar en heeft sindsdien meer dan 400 initiatieven ondersteund in Bergen, Heiloo en Alkmaar. Bij toekenning van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een goede verdeling over de gemeenten, de verschillende cultuurvormen én het publiek dat het fonds wil bereiken. Een onafhankelijke adviescommissie met vertegenwoordigers uit de drie gemeenten beoordeelt de aanvragen.

“Het TAQA Cultuur Fonds wil een rijk en veelzijdig cultuuraanbod stimuleren omdat dit bijdraagt aan  een goed economisch en maatschappelijk vestigingsklimaat”, zegt bestuursvoorzitter René Zwanepol van het fonds. “We zijn verheugd om te zien dat het fonds na tien jaar een vaste plek heeft ingenomen in het culturele landschap van Alkmaar en omstreken. We hebben veel meer aanvragen gekregen dan we konden honoreren. Helaas hebben we niet alle partijen tegemoet kunnen komen.”

Het TAQA Cultuur Fonds is een initiatief van energiebedrijf TAQA en zijn partners.

De initiatieven die in 2020 ondersteund worden zijn:

Aanvrager Naam activiteit Type Plaats Toekenning
Het Bergens Koor Jubileumconcert Muziek Bergen € 1.500
Stichting Superstar Theaterproducties Fritz Theater Alkmaar € 2.500
Stichting Alkmaars Prachtkoor Dubbel kerstconcert 2020 Muziek Alkmaar € 1.000
Stichting “Het Plein” Het Sluisconcert Muziek Schermer € 1.500
Stichting Mille Stelle Voorstellingen musical Aladdin Theater Bergen € 5.000
Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp Midwinterfeest 2020 Breed Alkmaar € 5.000
Stichting Gulden Vlies Lindegracht Concerten Drie Lindegracht-concerten in 2020 Muziek Alkmaar € 5.000
Muziektheatergezelschap Scala Nine the Musical Theater Alkmaar € 2.000
Stichting Culturele Projecten Alkmaar Wonderlicht met ondertitel; een Magische Theaterwandeling Theater Alkmaar € 2.500
Stichting Nachtwerk Toegift Breed Alkmaar € 1.000
Stichting Monument Witte Kerk Heiloo Jaarlijkse concerten door de leerlingen van de Muziekschool Heiloo Muziek Heiloo € 2.000
Stichting Karavaan Exceptionel Boerenpeil Theater Alkmaar € 5.000
Stichting MediaRidders Uw eigen Kersentuin Theater Alkmaar € 4.000
Alkmaarse Oratorium Vereniging Jubileumconcert Grote Kerk 7 november 2020 Muziek Alkmaar € 1.500
Stichting Bachcantate Bergen Activiteitenprogramma 2020 Muziek Bergen € 1.500
Toonkunstkoor Alkmaar Concert van 15 mei 2020 Muziek Alkmaar € 2.500
Stichting CFA Big Band Festival Alkmaar Muziek Alkmaar € 1.500
Stichting Vrienden van de Grote Kerk Schermerhorn Programma 2020 Breed Alkmaar € 2.500
Stichting Cartouche Programmering seizoen 2020 Breed Alkmaar € 1.500
Musicalvereniging Nieuw Leven Musical The Addams Family Theater Alkmaar € 1.500
Gondelvaart Koedijk Behoud Gondelvaart Koedijk als immaterieel erfgoed ook in 2020 Erfgoed Alkmaar € 2.000
De Kunst10Daagse Bergen/Bergen aan Zee Fototentoonstelling Anton Corbijn 65 jaar Breed Bergen € 5.000
Stichting Cultuur Platform Schermer Schermer Kunstroute 2020 Breed Schermer € 2.000
Stichting Cultuurprijs regio Alkmaar Expositie Spiegelingen – beelden in het Victoriepark Breed Alkmaar € 1.500
Orgelzaal C. Booy Zomeravondconcertserie Orgelzaal Booy 2020 Muziek Alkmaar € 1.000
Stichting Kaeskoppenstad Kaeskoppenstad 2020 (Talentontwikkeling) Breed Alkmaar € 4.000
Stichting Spelekind Voorstelling Anne Frank, Aangenaam! en voorstelling Het Lelijke Eendje Theater Heiloo € 2.000
Stichting Museum In ’t Houten Huis Kleurrijk De Rijp 2020 Erfgoed Alkmaar € 1.500
Stichting De Groene Zwaan  Programmering 2020 Breed Alkmaar € 2.500
Theatergroep Horizon Musicalproducties Musical #BadGirls Theater Alkmaar € 2.500
Stedelijk Museum Alkmaar Allart van Everdingen – het ruige landschap en Reinaert de Vos Breed Alkmaar € 4.000
Vereniging Klein Koor Castricum Jubileumconcert Kleikoor Castricum Muziek Regio € 500
Stichting Architectuur Informatiecentrum Alkmaar AIA-Jaarprogramma 2020 Breed Alkmaar € 1.500
De vereniging Alkmaarsche IJsclub IJsshow 2020 de Meent Alkmaar Breed Alkmaar € 1.000
Stichting Kinder Muziek Nederland Kinder Muziek Festival Bergen 2020 Muziek Bergen € 3.500
Stichting KUUB Festival KUUB KLUBT Breed Alkmaar € 1.500
Stichting Kranenburgh The Roaring Twenties Breed Bergen € 5.000
Oratoriumkoor Heiloo Jubileumconcert: “Groeten uit Italië”, classic meets pop (voorlopige werktitel) Muziek Heiloo € 2.500
SCWK Concerten 2020 Muziek Heiloo € 5.000
Stichting Museumgemaal Wilhelmina 25-jarig jubileum Erfgoed Schermer € 1.000
De overzichtstentoonstelling van Edgar Fernhout in Museum Kranenburgh werd in 2019 door het TAQA Cultuur Fonds ondersteund. (Foto: Aad Hoogendoorn)