Op deze pagina treft u informatie voor (potentiƫle) leveranciers van goederen en diensten aan TAQA Energy B.V (en dochterondernemingen). Wij vragen u deze informatie aandachtig door te nemen voor u verplichtingen met ons aangaat.

On this page you will find information for (potential) suppliers of goods and services to TAQA Energy B.V (and subsidiaries). We ask you to read this information carefully before you enter into any obligations with us.


Inkoop (Purchasing)

Alle overeenkomsten en inkoopopdrachten van TAQA Energy BV (en dochterondernemingen) verwijzen naar de onderstaande twee documenten.

All agreements and purchase orders from TAQA Energy BV (and subsidiaries) refer to the two documents below.


Voorwaarden voor de aanlevering van goederen en diensten door leveranciers (Conditions for the delivery of goods and services)


Afleveradressen/Delivery addresses

TAQA magazijn Alkmaar
Barnsteenstraat 8
1812 SE Alkmaar
E-mail: info.warehouse@taqaglobal.com

Poolbase Den Helder (Peterson)
Industrieweg 31-35
1785 AG Den Helder
E-mail: cargo.DH@taqaglobal.com


Trainingsvereisten/Training requirements

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken op onze locaties moeten leveranciers en contractors voldoen aan de minimale trainingsvereisten zoals in onderstaande documenten vermeld.

To ensure everyone can work safely at TAQA locations, our suppliers must meet the minimum training requirements as stated in the documents below.


Meer informatie/More information

Inkoop/Purchasing: info.supplychain@taqaglobal.com

Logistiek/Logistics: logistics.NL@taqaglobal.com

Trainingsvereisten/Training requirements: security.NL@taqaglobal.com