COVID-19 (Corona virus)

We would like to inform you of our temporary Safe Work Guidelines for Companies working on TAQA locations. Measures to be in place while working with multiple people on TAQA sites with the aim to prevent the spread of COVID-19 (or Corona virus). Please ensure that all your employees and subcontractors are informed of these measures. Please download the latest version below.


Op deze pagina treft u informatie voor (potentiƫle) leveranciers van goederen en diensten aan TAQA Energy B.V (en dochterondernemingen). Wij vragen u deze informatie aandachtig door te nemen voor u verplichtingen met ons aangaat.

On this page you will find information for (potential) suppliers of goods and services to TAQA Energy B.V (and subsidiaries). We ask you to read this information carefully before you enter into any obligations with us.


Inkoop (Purchasing)

Alle overeenkomsten en inkoopopdrachten van TAQA Energy BV (en dochterondernemingen) verwijzen naar de onderstaande twee documenten.

All agreements and purchase orders from TAQA Energy BV (and subsidiaries) refer to the two documents below.


Voorwaarden voor de aanlevering van goederen en diensten door leveranciers (Conditions for the delivery of goods and services)


Afleveradressen/Delivery addresses

TAQA magazijn Alkmaar
Barnsteenstraat 8
1812 SE Alkmaar
E-mail: info.warehouse@taqaglobal.com


Trainingsvereisten/Training requirements

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken op onze locaties moeten leveranciers en contractors voldoen aan de minimale trainingsvereisten zoals in onderstaande documenten vermeld.

To ensure everyone can work safely at TAQA locations, our suppliers must meet the minimum training requirements as stated in the documents below.


Werktijden onshore locaties/Working hours onshore locations

Permit desk “De Overkant” Fluorietweg: 07.00 u – 15.30 u

Security “De Overkant” (uitgifte toegangspassen): 07.00 u -17.00 u

Vrijgave werkvergunning op locatie door Operations: 08.00 u – 16.30 u

Buiten deze werktijden: security.NL@taqaglobal.com


Meer informatie/More information

Inkoop/Purchasing: info.supplychain@taqaglobal.com

Logistiek/Logistics: logistics.NL@taqaglobal.com

Trainingsvereisten/Training requirements: security.NL@taqaglobal.com