Groot onderhoud Piekgasinstallatie start op 8 april a.s.

Op 8 april a.s. start TAQA met groot regulier onderhoud aan de installaties die onderdeel uitmaken van de Piekgasinstallatie in Alkmaar. In deze geplande onderhoudsperiode stelt TAQA de complete installatie buiten gebruik om alle machines na te kunnen lopen. Het is de verwachting dat de werkzaamheden zullen duren tot 30 april.

Er vinden zowel werkzaamheden plaats op TAQA’s gasbehandelingsinstallatie aan de Topaasweg 2 als op de puttenlocatie tegenover de Smaragdweg 1. In deze periode zullen er zo’n 60 man op de gasbehandelingsinstallatie in Alkmaar aan het werk zijn.

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats tussen 7u en 17u plaats. Incidenteel kunnen er in de nacht ook werkzaamheden plaatsvinden.

Ten behoeve van deze werkzaamheden worden er tijdelijke voorzieningen geplaatst zoals een tijdelijk parkeerterrein, kantoorunits, kleedkamers, kantines en toiletten. Wanneer het werk klaar is verwijderen wij deze tijdelijke voorzieningen weer en nemen we de Piekgasinstallatie weer in bedrijf.

Tijdens de onderhoudsstop zal er meer vrachtverkeer rondom het terrein zijn. Wij hebben een verkeersplan opgesteld om de hinder hiervan zoveel mogelijk te beperken.

Ook kunnen omwonenden en bedrijven in de buurt enige geluidsoverlast ervaren waarvoor wij uw begrip vragen.

Overdag is TAQA voor vragen bereikbaar op het algemene informatienummer: 088 827 2876 of via e-mail: informatielijn@taqaglobal.com. ’s Avonds en ’s nachts kunt u ons telefonisch bereiken op 088 827 2400.