Groen licht voor opslaan meer gas in Gasopslag Bergermeer

TAQA heeft toestemming gekregen om meer gas op te slaan in de Gasopslag Bergermeer. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft dat deze week bekendgemaakt.

De hoeveelheid gas die nu mag worden opgeslagen staat gelijk aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van meer dan 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. De opslag is dan ook van groot belang voor de betrouwbare levering van energie in Nederland—en dit belang zal verder toenemen met de verdere uitrol van duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Gas is namelijk een goede energiebron om te kunnen voorzien in ‘back-up’ energie uit gasgestookte elektriciteitscentrales. Dit gas moet dan wel te allen tijde als reservebron beschikbaar zijn zolang we nog niet volledig op duurzame energiebronnen kunnen leunen. Daar is een opslag heel geschikt voor.

Ook is er behoefte aan leveringszekerheid van aardgas in een tijd waarin Nederland steeds meer gas gaat importeren om in de komende jaren aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Gasopslagen zijn dan nodig om het geïmporteerde gas op te slaan tot het gebruikt kan worden.

Met de uitbreiding van de opslagcapaciteit kan TAQA efficiënter gebruik maken van de installaties. TAQA verwacht de extra capaciteit in het laatste kwartaal van 2020 te gaan benutten.

Omwonenden en omliggende bedrijven zullen er niets van merken wanneer TAQA meer gas gaat opslaan. De installatie hoeft niet verbouwd te worden—die is al ontworpen om de extra hoeveelheid gas te kunnen verwerken.

TAQA is de operator van Gasopslag Bergermeer en brengt de beschikbare opslagruimte op de markt voor partijen die gas willen opslaan. EBN heeft namens de Nederlandse overheid een 40% belang in de gasopslag.

Meer informatie
Benieuwd hoe een gasopslag werkt? Bekijk de animatie en de Infographic Gasopslag Bergermeer.  

5510Gasopslag Bergermeer (foto: Paul Apeldoorn)