Geactualiseerd winningsplan Bergen II nu definitief

Al meer dan 40 jaar wordt gas gewonnen uit een aantal kleine velden in de regio Alkmaar door TAQA en haar rechtsvoorgangers: de Bergen II winningsvergunning, vroeger de ‘Bergen concessie’ genoemd.

Om het verloop van de winning en de effecten en risico’s daarvan goed te kunnen inschatten stelt TAQA een winningsplan op. Zo’n plan moet bij tijd en wijle geactualiseerd worden. Daarom heeft TAQA in 2016 een geactualiseerd winningsplan van de Bergen II winningsvergunning ingediend. In dit plan heeft TAQA aangetoond dat gaswinning uit deze velden op een veilige manier plaatsvindt. Ook heeft het bedrijf moeten aangeven hoeveel gas het nog denkt te produceren in de komende jaren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft met dit plan ingestemd na inspraak door belanghebbenden, en dit besluit is nu bekrachtigd door de Raad van State.

Op de nlog website is alle documentatie rondom de actualisatie van de winningsvergunning van Bergen II terug te vinden.