In een ondergronds, leeggeproduceerd gasveld tussen Alkmaar en Bergen (NH) slaat TAQA sinds 2014 aardgas op: Gasopslag Bergermeer. Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 46 TWh of 4,1 miljard kubieke meter wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Gasopslag Bergermeer is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West- Europa. Gasopslag draagt bij aan energiezekerheid, aan inpassing van duurzame energie, aan de positie van Nederland op de energiemarkt en aan een goede energieprijs voor consumenten, zowel in Nederland als daarbuiten.

For Customers
www.gasstoragebergermeer.com