Voor het openen van onderstaande documenten in PDF-formaat heeft u Adobe Reader nodig.

Maandrapportages microseismische monitoring
Afzonderlijke maandrapportages vanaf april 2011 zijn bij TAQA op te vragen.
Referentierapport microseismische monitoring Bergermeer
Maandrapportage januari 2019
Maandrapportage februari 2019
Maandrapportage maart 2019
Maandrapportage april 2019
Maandrapportage mei 2019
Maandrapportage juni 2019
Maandrapportage juli 2019 
Maandrapportage augustus 2019
Maandrapportage september 2019

Microseismische jaarverslagen
Microseismisch jaarverslag 2013
Microseismisch jaarverslag 2014
Microseismisch jaarverslag 2015
Microseismisch jaarverslag 2016
Microseismisch jaarverslag 2017
Microseismisch jaarverslag 2018

Factsheets
Nulmeting woningen Gasopslag Bergermeer
Schade na bodembeweging
TAQA in Nederland

Convenanten
De convenanten met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schermer zijn inhoudelijk identiek.
Convenant Bodembeweging met gemeente Bergen
Convenant Bodembeweging met gemeenten Alkmaar en Schermer
Annexen bij Convenant Bodembeweging (voorfinanciering schade en nulmeting)

Rapportages
Begeleidende brief naar SodM mbt 3D geomechanisch model GSB 77-133 bar
3D Geomechanical Model Gas Storage Bergermeer 77 – 133 bar
Bodembewegingsanalyse Bergen II, GSB en PGI

Procedure capaciteitsuitbreiding Gasopslag Bergermeer (150 bar)
Begeleidende brief naar EZK mbt Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling
Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling uitbreiding opslagcapaciteit Gasopslag Bergermeer 
Vergunningsprocedure 150 bar in beeld
Animatie
Infographic Gasopslag Bergermeer
Kennisgeving mer-beoordelingsbesluit gasopslag Bergermeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Leeswijzer Uitbreiding opslagcapaciteit Gasopslag Bergermeer

Historische achtergrondstudies
Induced Seismicity in the Bergermeer field – Hypocenter Relocation and Interpretation (2016)
Induced Seismicity in the Bergermeer Field – WP1 Quality Control (2015)

Links naar relevante websites
TAQA
Vereniging Gasopslag Nederland
Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)
Technische commissie bodembeweging
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (overzicht van alle stukken die ten grondslag liggen aan Gasopslag Bergermeer)