Condensaatincident op de Piekgasinstallatie

In de namiddag van 14 maart 2018 heeft zich op ons terrein van de Piekgasinstallatie aan de Topaasweg in Alkmaar een incident voorgedaan waarbij condensaatdampen zijn vrijgekomen tijdens onderhoudswerkzaamheden. Er is niemand gewond geraakt. De werkzaamheden zijn na het constateren van de damp direct gestaakt.

Condensaat ontstaat als bijproduct van het gaswinningsproces en kenmerkt zich door een sterke gaslucht. Door diverse omwonenden in de omgeving van de Boekelermeer is daarvan bij de politie telefonisch melding gedaan.

De installatie is veiliggesteld en onder controle. De politie, brandweer, veiligheidsregio en de toezichthouder (het Staatstoezicht op de Mijnen) zijn van de situatie op de hoogte gesteld.

Voor verdere vragen kunt u TAQA bereiken via de Informatielijn op 088 827 2876.