Afvoer materialen van de Schermerlocatie in Zuidschermer

Van dinsdag 20 februari tot en met donderdag 22 februari (tussen 7:00 en 19.00 uur ) zal op de locatie Schermer aan de Zuidervaart buismateriaal worden gedemonteerd en afgevoerd dat afkomstig is uit de diepere delen van de op deze locatie aanwezig put. Door de in de ondergrond van nature aanwezige radioactieve elementen zullen ook de naar boven gehaalde materialen en buizen hiervan sporen kunnen dragen. Het omgaan met deze van nature gecontamineerde materialen is een standaard operatie binnen onze branche.

Conform de hiervoor geldende wettelijke regels zal daarom de locatie worden afgezet met geel/zwart afzettingslint en zullen de aanwezige collega’s beschermende kleding dragen. Naar verwachting zullen de werkzaamheden woensdag de 21e zijn afgerond – uitloop kan mogelijk zijn tot en met de donderdag de 22e februari.

Voor vragen is TAQA overdag bereikbaar op het algemene informatienummer: 088 8272876.