Voor het openen van onderstaande documenten in PDF-formaat heeft u Adobe Reader nodig.

Maandrapportages microseismische monitoring
Afzonderlijke maandrapportages vanaf april 2011 zijn bij TAQA op te vragen.
Referentierapport microseismische monitoring Bergermeer
Maandrapportage januari 2018
Maandrapportage februari 2018
Maandrapportage maart 2018
Maandrapportage april 2018
Maandrapportage mei 2018
Maandrapportage juni 2018

Maandrapportage juli 2018
Maandrapportage augustus 2018

Microseismische jaarverslagen
Microseismisch jaarverslag 2013
Microseismisch jaarverslag 2014
Microseismisch jaarverslag 2015
Microseismisch jaarverslag 2016
Microseismisch jaarverslag 2017

Factsheets
Nulmeting woningen Gasopslag Bergermeer
Schade na bodembeweging
TAQA in Nederland

Convenanten
De convenanten met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schermer zijn inhoudelijk identiek.
Convenant Bodembeweging met gemeente Bergen
Convenant Bodembeweging met gemeenten Alkmaar en Schermer
Annexen bij Convenant Bodembeweging (voorfinanciering schade en nulmeting)

Rapportages
Begeleidende brief naar SodM mbt 3D geomechanisch model GSB 77-133 bar
3D Geomechanical Model Gas Storage Bergermeer 77 – 133 bar

Procedure drukverhoging Gasopslag Bergermeer
Begeleidende brief naar EZK mbt Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling
Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling uitbreiding opslagcapaciteit Gasopslag Bergermeer

 

Links naar relevante websites
TAQA
www.taqaglobal.com

Vereniging Gasopslag Nederland
www.gasopslagnederland.nl

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
www.nogepa.nl

Technische commissie bodembeweging
www.tcbb.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(overzicht van alle stukken die ten grondslag liggen aan Gasopslag Bergermeer)
www.rvo.nl