Links
TAQA
www.taqaglobal.com

Vereniging Gasopslag Nederland
www.gasopslagnederland.nl

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
www.nogepa.nl

Technische commissie bodembeweging
www.tcbb.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(overzicht van alle stukken die ten grondslag liggen aan Gasopslag Bergermeer)
www.rvo.nl

 

Voor het openen van onderstaande documenten in PDF-formaat heeft u Adobe Reader nodig.

Maandrapportages microseismische monitoring
Afzonderlijke maandrapportages vanaf april 2011 zijn bij TAQA op te vragen.
Referentierapport microseismische monitoring Bergermeer
Microseismisch jaarverslag 2013
Microseismisch jaarverslag 2014
Microseismisch jaarverslag 2015
Microseismisch jaarverslag 2016
Maandrapportage Januari 2017
Maandrapportage Februari 2017
Maandrapportage Maart 2017
Maandrapportage April 2017
Maandrapportage Mei_Juni 2017
Maandrapportage Juli 2017
Maandrapportage Augustus 2017
Maandrapportage September 2017
Maandrapportage Oktober 2017
Maandrapportage November 2017
Maandrapportage December 2017
Jaarrapportage 2017
Maandrapportage Januari 2018
Maandrapportage Februari 2018
Maandrapportage Maart 2018

Factsheets
Nulmeting woningen Gasopslag Bergermeer
Schade na bodembeweging
TAQA in Nederland

Convenanten
De convenanten met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schermer zijn inhoudelijk identiek.
Convenant Bodembeweging met gemeente Bergen
Convenant Bodembeweging met gemeenten Alkmaar en Schermer
Annexen bij Convenant Bodembeweging (voorfinanciering schade en nulmeting)

Rapportages
Begeleidende brief naar SodM mbt 3D geomechanisch model GSB 77-133 bar
3D Geomechanical Model Gas Storage Bergermeer 77 – 133 bar